Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 21. říjen 2019 @ 05:26 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-38
     Studium pedagogiky B - vychovatel / MB Akce č. 1-01-2-38

Obsah: Druhý semestr kvalifikačního studia podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Obsahuje 3 vzdělávací moduly - základy pedagogiky, základy psychologie a speciální profesní modul. Je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí. Celková časová dotace 102 hodin.
Určeno:absolventům VOŠ, VŠ nepedagogického směru dle § 16, písm. c) a e) zákona č. 563/2004 Sb.
Lektor:PhDr. Daniela Sedláčková, Mgr. Jaroslava Stolařová, PhDr. Ivana Tvrzová a Mgr. Tomáš Valenta
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-37819/2014-1-1023
Poplatek: 8 500 Kč
Poznámka: Studium je realizováno ve spolupráci s partnerem SLUŽBY A ŠKOLENÍ MB, z. ú. a již není možné se do něj hlásit.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. únor 2018 ----------     9:00 - 18:00 hodin tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav   Přihláška na všechny termíny
16. březen 2018 ----------     8:00 - 18:00 hodin tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
23. březen 2018 ----------     9:00 - 18:00 hodin tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
18. květen 2018 ----------     závěrečné zkoušky tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101238 číslo vzdělávací akce 1-01-2-38
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích