Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 19:39 CET
Podrobný popis akce číslo 2-04-1-02
     Individualizovaný kurz AJ pro začátečníky, úroveň A0 - A1 Akce č. 2-04-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Jazykový kurz v časovém rozsahu 80 hodin, určený pro velmi malou skupinu lidí a s vysokou intenzitou výuky a maximálního individuálního přístupu vyučujícího k účastníkům. Základy anglického jazyka a jeho komunikativní zvládnutí. Osvojování základních gramatických struktur, pravopisu, nácvik výslovnosti, čtení, psaní. Zprostředkování fonetické stránky učiva, poslech jednoduchých textů. Vybavení slovní zásobou k jednoduché konverzaci.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, pedagogům volného času, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Ing. Simona Jindová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 21 000 Kč
Poznámka: S sebou noste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. říjen 2019 16. říjen 2019 další termíny a čas dle dohody Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204102 číslo vzdělávací akce 2-04-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích