Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. říjen 2019 @ 04:37 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-2-08
     Úspěšný přechod žáka z MŠ do ZŠ Akce č. 2-01-2-08

Obsah: Seminář zaměřený na seznámení se základními teoretickými východisky, která ovlivňují děti/žáky při přechodu z MŠ do ZŠ. Práce s dětmi a žáky, rozdíly, přínosy a úskalí, možnosti cvičení k úspěšnému zvládnutí přestupu dítěte z MŠ do 1. třídy ZŠ. Formy individuální/skupinová, metody aktivní/pasivní, nápodoba, hra, instruktáž, výtvarné činnosti vedoucí k uvolnění ruky a intuitivně správnému držení tužky. Pravidla, hranice, jejich význam, způsob vymezení, využití. Praktická cvičení podporující rozvoj školních dovedností, všestranný vývoj osobnosti dítěte, zvládání zátěžových situací spojených s nástupem školní docházky. Výtvarná hra jako prostředek a metoda k uvolnění ruky a intuitivně správnému držení tužky.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Iva Lüftnerová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. květen 2018 09. květen 2018 8:45 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201208 číslo vzdělávací akce 2-01-2-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích