Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:38 CET
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-07
     Rizikové formy chování v prostředí internetu - kyberšikana, kybergrooming a sexting Akce č. 5-01-2-07

Akce byla zrušena !

Obsah: Rizikové formy komunikace na sociálních sítích (se zaměřením na Facebook), kterým mohou být vystaveni žáci i učitelé. Kyberšikana žáků a učitelů - teorie a praxe, metody ochrany a obrany. Kybergrooming - sexuální zneužívání žáků a kyberprostor, strategie útoků na žáky s využitím pokročilých metod manipulace. Sexting jako riziková forma sebeprezentace. Podrobná kazuistika jednotlivých rizikových komunikačních forem, jejich dopad na oběť a strategie řešení.
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: 500 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
červen 2018 31. květen 2018 10:00 - 14:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501207 číslo vzdělávací akce 5-01-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích