Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 18:46 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-16
     Škola jako učící se organizace aneb Kudy vede cesta ke kvalitě Akce č. 1-00-1-16

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na seznámení s principy moderního konceptu učící se organizace. Zhodnocení současných podmínek ve školách a školských zařízeních a příležitostí pro rozvoj a aplikaci změn. Princip učení se v organizaci - možnost učit se před, v průběhu a po realizaci jakékoliv aktivity. Princip podávání jednoduché a dvojité zpětné vazby v organizaci - přínosy, možnosti, využití. Pět principů učící se organizace - osobní mistrovství, mentální modely, sdílená vize, týmové učení, systémové myšlení. Bariéry v implementaci principů. Přínosy učící se organizace a důvody pro aplikaci principů.
Určeno:ředitelů a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:PhDr. Dana Bernardová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. leden 2019 11. leden 2019 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100116 číslo vzdělávací akce 1-00-1-16
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích