Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:58 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-10-1-03
     Hudební prostředky a zapojení třídy ve výuce HV Akce č. 5-10-1-03

Obsah: Praktický seminář zaměřený na využívání hudebních prostředků, netradičních nástrojů a zapojení třídy do výuky HV. Ukázky využití možností hry na různé hudební nástroje. Hra na tělo, instrumentace ve skupině, bez not i s notami. Možnosti improvizace, ukázky, vyzkoušení hry na vybrané netradiční nástroje. Ukázky herních technik a vybraných praktických cvičení jako námětů do hudebních činností, motivace žáků k zajištění pocitů úspěšnosti. Aktivity vhodné i pro žáky, kteří nemají vztah k hudbě.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ a pedagogům volného času
Lektor:Bc. Ondřej Tichý
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-36105/2015-1-959
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. říjen 2018 15. říjen 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510103 číslo vzdělávací akce 5-10-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích