Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:46 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-26
     Metody a formy práce se žáky se speciální vzdělávací potřebou - AKCE NA OBJEDNÁVKU Akce č. 1-01-2-26

Obsah: Školení formou přednášky s prvky zážitkového semináře. Podpora učitelů při vzdělávání žáků se SVP (dysgrafie, dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, ADHD, vybraná psychiatrická a chronická onemocnění). Sociální a emocionální problémy žáků se SVP. Legislativní rámec, nové přístupy k žákům. Možnosti podpory žáka - přímá podpora, PLPP, IVP, úpravy obsahu a výstupů výuky, součinnost školy se školským poradenským zařízením. Praktická realizace podpory - systém hodnocení žáka, individualizace výuky, modifikace učiva, respektování specifických potřeb žáka.
Určeno:učitelům gymnázia
Lektor:Mgr. Hana Rothová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Poplatek: *

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. březen 2018 10. listopad 2017 9:00 - 16:00 hodin Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101226 číslo vzdělávací akce 1-01-2-26
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích