Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:26 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-19
     Matematická pregramotnost - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU Akce č. 1-02-2-19

Obsah: Co by mělo zvládat dítě v MŠ ve vztahu k předmatematickým činnostem. Rozvoj schopnosti porovnávat, třídit, skládat a kompletovat, hledat a vytvářet shody a rozdíly. Etapy vytváření poznatků u dětí. Metody předškolního vzdělávání a okruhy předmatematické výchovy. Dítě s nadprůměrnými schopnostmi, nebo nadané na matematiku. Příprava dítěte na zpracování informací v zadání slovní úlohy. Otázka jako důležitý nástroj rozvoje předmatematického vnímání. Ukázky pracovních listů,
činností a metod pro rozvoj předmatematické gramotnosti. Rozvoj smyslového vnímání vzhledem k předmatematické gramotnosti. Souhra oka a ruky. Grafomotorické činnosti.
Určeno:Učitelé MŠ
Lektor:PaedDr. Iva Tomášková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: SMLUVNÍ CENA

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. duben 2018 10. listopad 2017 13:00 - 17:00 hodin MŠ Josefa Gočára, Hradec Králové, Škroupova 693   Přihláška na všechny termíny
11. duben 2018 10. listopad 2017 13:00 - 17:00 hodin MŠ Josefa Gočára, Hradec Králové, Škroupova 693    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102219 číslo vzdělávací akce 1-02-2-19
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích