Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 20. srpen 2019 @ 07:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-08-2-02
     Pilates - cvičení s gumou Akce č. 4-08-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář. Základními principy Pilatesovy metody, co je pás síly, neutrální poloha, správné dýchání. Cvičení s gumou, zásobník cviků s gumou a řadu námětů pro zahřátí organismu při cvičení s gumou. Cviky jsou vybírány s ohledem na věkové zvláštnosti dětí a žáků, vedou ke zlepšení tělesné kondice a pohybového aparátu, ke zdokonalení postoje a pohybové koordinace.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Eva Otavová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a oblečení na cvičení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. květen 2018 09. květen 2018 9:00 - 13:00 hodin ZUŠ Jičín, Valdštejnovo náměstí 1   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 408202 číslo vzdělávací akce 4-08-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích