Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 21. říjen 2019 @ 05:24 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-02
     Duševní rovnováha - Jak být psychicky fit i při náročné profesi Akce č. 5-01-2-02

Obsah: Prožitkový seminář zaměřený na seznámení s různými způsoby dosahování duševní pohody a rovnováhy (zásady konstruktivního myšlení, efektivního jednání, překážky a jejich překonávání). Duševní zdraví a nezdraví (zdraví, stres, úzkost, neurózy, poruchy nálady, psychosomatické poruchy).Neúspěchy a problémy - negativní versus pozitivní pojetí různých potíží a neúspěchů. Pohyb a relaxace - jejich důležitost pro dušení zdraví.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:PhDr. Michaela Peterková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. duben 2018 06. duben 2018 9:00 - 15:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501202 číslo vzdělávací akce 5-01-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích