Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 16. červenec 2019 @ 08:53 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-04
     Ani andělé, ani démoni aneb Kdo jsou děti podle Komenského Akce č. 5-01-2-04

Obsah: Přednáška s filozoficko-etickým podtextem. Děti v pedagogickém systému J. A. Komenského. Lidskost jako vzácná komodita - tím vzácnější, čím intenzivněji jsme si vědomi jejího nedostatku. Rozporuplnost lidství - čím disponujeme, dokážeme zneužít, potenciál k sebezničení, důležitost hledání cest, jak uskutečňovat náš potenciál lidsky. Jan Amos Komenský a jeho postřehy - tendence upadání v nečlověka, způsoby vedení, vychovávání. Odpovědi na otázky: Kdo vlastně člověk je? A kdo být má? V čem spočívá jeho podstata? Co určuje jeho lidství? A jakým způsobem se utváří?
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:doc. PhDr. Jan Hábl Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. duben 2018 19. duben 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501204 číslo vzdělávací akce 5-01-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích