Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 08:24 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-10-2-07
     Hudba v životě dětí od 3 do 8 let Akce č. 5-10-2-07

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na základní hudební dovednosti a činnosti vycházející z přirozené hry a vývoje dětí. Hra na tělo, řeč, říkadla a základní rytmické struktury, lidové písničky a jejich jednoduchá instrumentace, ukázka zajímavých nástrojů, jak zapojit děti do společného hraní. Principy komunikace a vyjadřování pohybem, zvukem, hlasem. Jak rozvíjet prostřednictvím hudby a jednoduchých nástrojů hrubou i jemnou motoriku. Jak učit děti koncentraci i zvládání více činností najednou. Jaké nástroje je možné si vyrobit, vyzkoušení hry na vybraný netradiční nástroj. Shrnutí praktických možností, které nabízí hudba pro zdravý a celostní rozvoj dětí.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Bc. Ondřej Tichý
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. červen 2019 06. červen 2019 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510207 číslo vzdělávací akce 5-10-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích