Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. duben 2019 @ 20:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-07-2-02
     Od přírody k welfare - Ptáci Akce č. 1-07-2-02

Obsah: Informace o aktuálním dění v ZOO. Odborná přednáška na téma Ptáci - původ, fyziologická specifika, péče o peří, přizpůsobení zobáku k přijímání různých druhů potravy apod. Prohlídka expozic, diskuse se zoologem a ošetřovatelem. Nabídka pracovních listů a výukových programů.
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Markéta Grúňová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: Doprava do místa konání individuální. Prezence od 9:00 do 9:30 hodin v galerii Tengenenge (nad Zooshopem).

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. květen 2018 25. duben 2018 9:30 - 15:00 hodin ZOO Dvůr Králové nad Labem   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 107202 číslo vzdělávací akce 1-07-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích