Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:14 CET
Podrobný popis akce číslo 3-02-2-01
     Prevence řečových vad u předškolních dětí v praxi Akce č. 3-02-2-01

Obsah: Seminář zaměřený na seznámení se základními teoretickými východisky, která ovlivňují vývoj řeči. Vývoj řeči, podmínky správného vývoje řeči. Jak rozpoznat příznaky opožděného vývoje řeči a jak přispět k prevenci. Dyslálie - co je dyslálie, vznik dyslálie, možnosti prevence. Další možné poruchy řeči u dětí. Ukázky pomůcek a preventivních aktivit s dětmi. Vzájemná výměna zkušeností a diskuse.
Určeno:učitelům MŠ, asistentům logopeda a asistentům pedagoga
Lektor:Mgr. Pavlína Kulhavá
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. březen 2018 14. březen 2018 8:00 - 13:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302201 číslo vzdělávací akce 3-02-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích