Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 16. červenec 2019 @ 08:24 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-31
     Práva a povinnosti učitele ZŠ - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-2-31

Obsah: Rizikové situace v každodenní pedagogické praxi, při jejichž řešení si učitelé nejsou jisti, případně jsou bezradní ve výběru možností řešení, zvažují různé způsoby a jejich rizika pro ně samotné. Přehledný výběr informací z oblasti práv a povinností subjektů podílejících se na výchově žáků (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení). Příklady situací a informace k možnostem ochrany osobnosti učitele ve smyslu platné legislativy (pomluvy učitele, nahrávka jeho výkladu, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání). Možnosti řešení rizikových situací v souvislosti s odpovědností pedagoga za vzdělávání a výchovu žáka. Základní informace k problematice ochrany osobních údajů ve školském prostředí.
Určeno:učitelům ZŠ Svobodné Dvory
Lektor:JUDr. Karel Kašpar
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZŠ a MŠ Hradec Králové - Svobodné Dvory

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. březen 2018 21. listopad 2017 13:00 - 17:15 hodin ZŠ Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací 66   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101231 číslo vzdělávací akce 1-01-2-31
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích