Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:38 CET
Podrobný popis akce číslo 5-03-2-02
     Praktické čtení pro život Akce č. 5-03-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s nabídkou možností výuky čtenářské gramotnosti nejen prostřednictvím textu, ale i obrazu a filmových a hudebních ukázek. Využití ve vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace, člověk. Co vše se v textu skrývá a jak může být správná interpretace jakýchkoliv informací nápomocná v běžném životě.
Přehled a nabídka pracovních materiálů vhodných do běžné výuky, s jejichž použitím mohou žáci textu lépe porozumět, posoudit obsah, seznámit se za pomoci pedagoga s formálními textovými hledisky. Návod, jak vyhledávat a hodnotit potřebné informace.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Miroslava Hušková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. květen 2018 02. květen 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 503202 číslo vzdělávací akce 5-03-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích