Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 22. leden 2019 @ 10:08 CET
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-05
     Workshop aktivit pro pozitivní třídní klima Akce č. 5-01-2-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Prakticky zaměřený seminář představující vybrané aktivity, které jsou určeny pro zkvalitňování klimatu školní třídy a jsou vhodné jako náplň třídnických hodin, adaptačních či jiných kurzů, školních výletů, primárně preventivních činností atd. Metody zjišťování vztahů ve školní třídě, mezi učiteli a žáky, rozvoj spolupráce mezi členy sociální skupiny, komunikace a prosociálního chování. Ukázka teambuildingových a problem-solvingových her, pracovních listů a pomůcek.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, metodikům prevence a výchovným poradcům
Lektor:Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10066/2016-1-378
Poplatek: 550 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. duben 2018 20. duben 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501205 číslo vzdělávací akce 5-01-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích