Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 22. leden 2019 @ 09:30 CET
Podrobný popis akce číslo 1-11-2-01
     Úprava písemností a grafická úprava textů Akce č. 1-11-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s problematikou úpravy písemností a grafické úpravy textů. Seznámení s ČSN 01 6910 pro úpravu písemností. Způsob psaní interpunkčních znamének, spojovacích čárek, závorek, zkratek a značek, peněžních částek a kalendářních dat. Úprava dopisů, adres a odvolacích údajů. Zásady správného oslovení, pozdravu, podpisu a psaní příloh. Formální uspořádání textu. Vhodné a nevhodné stylizace. Osobní dopisy vedoucích pracovníků. Ukázky úpravy textů, dopisů, tabulek. Psaní e-mailu. Praktické příklady.
Určeno:učitelům SŠ
Lektor:Ing. Michaela Slámová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, vhodné je přinést vlastní notebook nebo jiné zařízení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. duben 2018 31. březen 2018 8:00 - 14:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 111201 číslo vzdělávací akce 1-11-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích