Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:11 CET
Podrobný popis akce číslo 2-06-2-02
     Fyzikální workshop Akce č. 2-06-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na výrobu zajímavých učebních pomůcek, které mohou zatraktivnit výuku fyziky v rámci demonstračních motivačních experimentů, případně v rámci volnočasových aktivit se žáky. Maxwellův setrvačník. Přístroj na ověření hydrostatického paradoxu s využitím LabQuest Vernier. Optická brána a její využití. Jednoduchý DC motor. Míchání barev pomocí LED.
Určeno:učitelům fyziky 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1300 Kč (včetně materiálu)
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, pájecí pistoli, cín, kalafunu, kladívko, štípací kleště, nůž, šroubováky, tavnou pistoli s lepidlem, provázek délky 2 m, CD, dřevěnou tyčinku délky 15 cm o průměru 14 mm, solární článek 0,5 V/200 mA, laserové ukazovátko, kabel jack-jack 3,5 mm délky 2 m, měděný drát o průměru 1 mm a délky 15 cm, monočlánek AA, dva neodymové magnety o průměru monočlánku AA, plastové lahve různých velikostí 3 ks, injekční stříkačku 10 ml 3 ks. Další materiál zajistí lektor.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. květen 2018 04. květen 2018 8:00 - 14:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 206202 číslo vzdělávací akce 2-06-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích