Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:43 CET
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-04
     Kritické myšlení Akce č. 3-01-2-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Aplikace metod kritického myšlení v současné škole. Podpora aktivního učení a samostatného myšlení žáků. Strategie, které vedou k efektivnímu myšlení. Podstata kritického myšlení jako aktivního myšlení, které vede k třídění a systematizaci poznatků na základě konstruktivistických postupů. Charakterizace a využití v různých předmětech konstruktivistické metodické postupy dodržující uplatnění etap "evokace - uvědomování si významu - reflexe". Implementace metod kritického myšlení v různých předmětech a na různých stupních škol tak, aby bylo dosahováno cíle formovat u žáků kritické myšlení.
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. duben 2018 10. duben 2018 10:00 - 15:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301204 číslo vzdělávací akce 3-01-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích