Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:51 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-1-05
     Nastartování nových vztahů ve třídě Akce č. 2-01-1-05

Obsah: Seznámení s pedagogickými nástroji, postupy a metodami pro analýzu situace ve třídě, která je vnímána jako třída s nepřijatelným chováním. Role rodiče, žáka, učitele, školy. Kdo je nositelem nepřijatelného chování, za jakých okolností se stav projevuje nejčastěji? Nabídka postupů práce ke zmírnění nebo dosažení optimálního stavu. Skupinová dynamika a její vliv na fungování skupiny. Způsoby komunikace. Příklady dobré praxe a možnosti práce se třídou jako skupinou.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ a metodikům prevence
Lektor:Mgr. Martina Grohmanová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m)
Poplatek: 1 100 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. prosinec 2018 27. listopad 2018 9:00 - 15:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201105 číslo vzdělávací akce 2-01-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích