Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:42 CET
Podrobný popis akce číslo 2-01-2-04
     Vedení třídnické hodiny jako prevence nekázně ve třídě Akce č. 2-01-2-04

Obsah: Důvody zařazení třídnických hodin nebo práce se třídou do ŠVP. Proč pracovat se vztahy ve třídě? Proč dělat třídnické hodiny? Skupinová dynamika - seznámení s pojmy a okruhy: školní třída jako sociální skupina, bezpečí ve třídě, utváření důvěry, soudržnost třídy, atmosféra, klima třídy. Sociální role a pozice žáka, reciproční chování. Podskupiny. Styl vedení, komunikační dovednosti , neefektivní způsoby komunikace a efektivní komunikační dovednosti a postupy, otevřená komunikace, pozitivní posilování, zpětná vazba. Kooperace x soutěživost. Jak vést třídnické hodiny? Jak pracovat se třídou? Struktura třídnické hodiny - hodiny práce se třídou: práce v komunitním kruhu, pravidla komunity, ladění ve skupině, aktivita, hra, reflexe žáka - sebezkušenostní část s možností vyzkoušet si prakticky hru nebo aktivitu.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, školním metodikům prevence a výchovným poradcům
Lektor:Mgr. Martina Grohmanová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Držitelem akreditace MŠMT ČR je Společně k bezpečí, z. s.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. duben 2018 09. duben 2018 9:00 - 15:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201204 číslo vzdělávací akce 2-01-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích