Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:18 CET
Podrobný popis akce číslo 2-06-2-01
     Matematické střípky Akce č. 2-06-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s možnostmi využití matematických funkcí v různých oborech (fyzika, chemie, biologie, ekonomie). Nabídka tradičních úloh na řezy těles (krychle, jehlan) z 3D pohledu pomocí webové aplikace, testových úloh shrnujících učivo jednotlivých ročníků střední školy. Matematické funkce v praxi. Ukázka motivační prezentace, setkání s funkcemi v běžném životě (např. spotřeba materiálu, rozloha pozemku, osídlení oblasti). Oblasti využití matematických funkcí v dalších předmětech výuky (fyzika, chemie, biologie, ekonomie). Řezy těles. Ukázka úloh středoškolské matematiky z 3D pohledu (stereometrie). Krychle, jehlan. Rozbor úloh, animace konstrukce. 3D vizualizace. Testové úlohy pro přípravu k maturitním testům. Typy úloh - otevřené (úzce, široce), zavřené (ano-ne, s výběrem odpovědi, přiřazovací).
Určeno:učitelům matematiky a fyziky SŠ a VOŠ
Lektor:RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, vlastní notebook (není podmínkou).

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. květen 2018 14. květen 2018 8:00 - 14:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 206201 číslo vzdělávací akce 2-06-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích