Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 07:42 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-1-01
     Mobilní aplikace a jejich využití ve výuce Akce č. 4-01-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Workshop v časové dotaci 8 hodin, zaměřený na využití mobilního telefonu ve výuce. Ukázky volně šiřitelných aplikací a jejich praktické užití a aplikace ve výuce - praktický nácvik. Aplikace využitelné pro práci s třídním kolektivem, pro práci s žáky s ADHD, pro výuku v různých předmětech, v rámci prevence rizikového chování, v rámci domácí přípravy na vyučování...
Určeno:učitelům 1. a 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. et Mgr. Petra Kalibová Ambrožová, Ph.D.
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: ZŠ se nachází od náměstím naproti zámeckemu parku.
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste tablet nebo smartphone s operačním systémem Android (není podmínkou účasti).

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. říjen 2018 09. říjen 2018 9:00 - 15:30 hodin ZŠ Jičín, 17. listopadu 109   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401101 číslo vzdělávací akce 4-01-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích