Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 19:42 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-00-1-06
     Aktuální problémy v oblasti účetnictví škol a školských zařízení Akce č. 3-00-1-06

Obsah: Příprava účetní závěrky 2018 dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění se zaměřením na inventarizaci a závěrkové účetní operace. Vybrané příklady účtování při aplikaci ČÚS 701 až 710 - příklady s aplikací účetních operací, ve kterých se nejčastěji chybuje. Sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob u příspěvkových organizací 2018. Příprava podkladů ke schválení účetní závěrky zřizovatelem. Zákon o účetnictví - připravované významné změny. Zákon o daních z příjmů, DPH - stručné seznámení s novinkami pro příspěvkové organizace, zkušenosti s kontrolním hlášením. Diskuse.
Určeno:ředitelům, ekonomům a účetním škol a školských zařízení a případně dalším zájemcům
Lektor:Ing. Daniela Burianová, LL.M.
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. prosinec 2018 27. listopad 2018 8:00 - 12:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 300106 číslo vzdělávací akce 3-00-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích