Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 18:23 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-22
     Aktuální pohled na závislosti u žáků Akce č. 1-01-1-22

Obsah: Seznámení se současným pohledem na látkové i nelátkové závislosti, se kterými je možné se setkat u žáků. Faktory podmiňující vznik závislosti. Základní přehled jednotlivých skupin návykových látek (alkohol, stimulancia, opiáty, halucinogeny, solvencia atd.) i různých podob nelátkových závislostí. Nové trendy v oblasti závislostí u mladých lidí (nové syntetické, taneční a sexuální drogy). Metodická podpora učitelů - jakým způsobem žákům (ne)předávat informace o návykových látkách a závislostech obecně, jaké strategie jsou efektivní a kterým by se měli pedagogové ve své praxi vyhnout a proč. Příklady z praxe.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ, asistentům pedagoga, metodikům prevence
Lektor:Mgr. Martin Kaliba
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. leden 2019 ----------     9:30 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101122 číslo vzdělávací akce 1-01-1-22
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích