Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:49 CET
Podrobný popis akce číslo 2-02-2-01
     Předmatematická gramotnost - příprava na metody řešení Akce č. 2-02-2-01

Obsah: Druhá část 2dílného kurzu v celkové časové dotaci 16 hodin, zaměřeného na matematickou pregramotnost. Význam a využití zvyšování náročnosti v aktivitách, příprava na individualizaci přístupu k dětem. Ukázky tvorby didaktické struktury a jejího začlenění do ŠVP a TVP. Praktické ukázky k jednotlivým metodám řešení (uvažování, přiřazování, uspořádání, modelování). Ukázka práce a její rozbor, vzájemná výměna zkušeností.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Michaela Kaslová, CSc.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Doporučené spojení: Z vlakového nádraží se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: uhrazen při zahájení
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.


Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. únor 2018 04. leden 2018 8:30 - 15:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška na všechny termíny
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 202201 číslo vzdělávací akce 2-02-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích