Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:56 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-1-03
     Příprava a vedení školních projektů Akce č. 2-01-1-03

Akce byla zrušena !

Obsah: 3dílný kurzu v celkové časové dotaci 24 hodin, zaměřený na projektového vyučování, tvorbu projektů a projektového řízení. 1. Žákovské projekty v rámci školy - příklady dobré praxe, projekty s celostátní působností. Mezinárodní žákovské projekty s využitím ICT, eTwinning. 2. Mezinárodní žákovské projekty - Erasmus+. Seznámení s problematikou vypisování projektů, vyhledávání a vypisování grantů. Forma žádosti a vedení projektu - nebojme se papírování! 3. Varianty školních projektů, možnosti financování - příklady z praxe. Rozvojové projekty, krajské, ministerské, orientace v dotačních titulech, možnosti využití k rozvoji škol. Tým, vedení týmu řešitelů, motivace, jak budovat úspěšný tým.
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení, učitelům ZŠ, SŠ, VOŠ, speciálních škol, ZUŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Václav Fišer a Zdeněk Heteš
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Od vlak. nádraží přejít řeku, rovně k autob. nádr., zde ze zastávky MHD autobusem č. 1 nebo č. 6 jet směrem do Horního Starého Města, vystoupit na zastávce před kruhovým objezdem u Kauflandu a Family Centra. Projít ulicí vpravo mezi OD Kaufland a Family Center k budově základní školy (cca 100m), ul. Mládežnická 536.
Poplatek: 4 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, dle možností vlastní notebook s požadovaným SW vybavením (informací předá garant akce přihlášeným účastníkům).

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
31. říjen 2018 24. říjen 2018 8:30 - 15:00 hodin ZŠ Trutnov, Mládežnická 536   Akce byla zrušena
leden 2019 ----------     8:30 - 15:00 hodin ZŠ Trutnov, Mládežnická 536   Akce byla zrušena
leden 2019 ----------     8:30 - 15:00 hodin ZŠ Trutnov, Mládežnická 536   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201103 číslo vzdělávací akce 2-01-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích