Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-1-09
     Jak motivovat děti ke zdravému životnímu stylu Akce č. 5-01-1-09

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář nabízející náměty, jak motivovat děti a žáky ke zdravému životnímu stylu. Racionální výživa, zařazení pohybu jako běžné součásti života dítěte. Základy duševní hygieny a pěstování osobních návyků. Proměna vědomostí v dovednosti a propojení s běžným režimem MŠ a ZŠ. Ukázky, jak lze nepřímo ovlivňovat v tomto směru i rodinu dítěte. Základní teoretická východiska (ve výživě dětí a didaktice vedení ke zdravému životnímu stylu), praktické náměty.
Určeno:učitelům MŠ a ZŠ
Lektor:Mgr. Jana Divoká
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. prosinec 2018 30. listopad 2018 10:00 - 14:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501109 číslo vzdělávací akce 5-01-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích