Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:09 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-10-1-02
     Hudební dílna aneb Netahejte kočku za ocas Akce č. 4-10-1-02

Obsah: Hudební dílna věnovaná autorské dvojici Jiří Žáček a Pavel Jurkovič. Spojení vtipných veršů a půvabné hudby - široké pole pro dětskou tvořivost, rozvíjení hudebního cítění a prožitku. Písničky, básně a říkadla s doprovodem nástrojů Orffova instrumentáře, objevování těla jako hudebního nástroje a zapojení pohybu, coby doprovodného prvku. Inspirace, jak písně doplnit o kulisy a využít rekvizity. Náměty, jak vytvořit vlastní scénář k autorskému koncertu, který propojí písně s verši. Prožitkové rozezpívání a probuzení těla k aktivní hudební činnosti.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a ZUŠ, vychovatelům ŠD
Lektor:Regina Krchňáková
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. listopad 2018 27. říjen 2018 8:30 - 13:00 hodin ZUŠ Jičín, Valdštejnovo náměstí 1   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 410102 číslo vzdělávací akce 4-10-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích