Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. říjen 2018 @ 13:00 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-07-1-02
     Současný arabský a muslimský svět Akce č. 1-07-1-02

Obsah: Geografický, historický a politický přehled Blízkého východu jako důležité strategické oblasti. Problémy soužití jednotlivých náboženství a problém tzv. multikulturalismu. Geografický přehled zemí Blízkého východu. Ekonomický význam Blízkého východu a jeho politický vývoj. Historický vývoj oblasti zvláště po 1. světové válce až do současnosti. Islám ve srovnání s dalšími světovými náboženskými směry. Ekonomický význam Blízkého východu. Postavení Izraele a Saudské Arábie v současnosti. Podmínky soužití různých náboženských kultur. Příklad Ománu jako tolerantního státu Blízkého východu. Problémy vývoje a významu tzv. islámského státu.
Určeno:učitelům zeměpisu a společenskovědních předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 550 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. prosinec 2018 ----------     9:00 - 13:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 107102 číslo vzdělávací akce 1-07-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích