Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:53 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-07-1-02
     Současný arabský a muslimský svět - NÁHRADNÍ TERMÍN: 25. 3. 2019, 9:30 - 14:00 hodin Akce č. 1-07-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Geografický, historický a politický přehled Blízkého východu jako důležité strategické oblasti. Problémy soužití jednotlivých náboženství a problém tzv. multikulturalismu. Geografický přehled zemí Blízkého východu. Ekonomický význam Blízkého východu a jeho politický vývoj. Historický vývoj oblasti zvláště po 1. světové válce až do současnosti. Islám ve srovnání s dalšími světovými náboženskými směry. Ekonomický význam Blízkého východu. Postavení Izraele a Saudské Arábie v současnosti. Podmínky soužití různých náboženských kultur. Příklad Ománu jako tolerantního státu Blízkého východu. Problémy vývoje a významu tzv. islámského státu.
Určeno:učitelům zeměpisu a společenskovědních předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 550 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. prosinec 2018 26. listopad 2018 9:00 - 13:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 107102 číslo vzdělávací akce 1-07-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích