Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 05:31 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-03-1-03
     Tvořivě v literární výchově, čtení a slohu Akce č. 5-03-1-03

Obsah: Praktický seminář zaměřený na podporu metod a forem výuky k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků a k rozvoji individualizace výuky v těchto oblastech. Netradičními možnosti využití ukázkových literárních textů v hodinách čtení, literární výchovy a slohu. Využití literárních textů F. Nepila, H. Ch. Andersena, K. H. Borovského, J. Buriana, M. Waltariho a dalších autorů. Prvky tvořivé dramatiky, náměty s využitím přírodnin ve čtení a slohu, práce s fotografií a její využití ve slohu, tvořivé uplatnění pohybových písniček ve čtení a literární výchově.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Zdeněk Petržela
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. listopad 2018 12. listopad 2018 9:00 - 14:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 503103 číslo vzdělávací akce 5-03-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích