Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:44 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-1-07
     Práce s problematickými vztahy žáků v třídním kolektivu Akce č. 2-01-1-07

Obsah: Praktické seznámení s možnostmi vyhodnocení vztahů mezi žáky v třídním kolektivu. Jak vyhodnotit problematickou situaci, sociometrie. Práce s dynamikou vztahů mezi žáky. Ukázky praktických technik a činností. Komunitní vedení třídnických hodin a jejich struktura. Možnosti motivace žáků k týmové práci. Ukázka uceleného programu aplikovatelného ve vlastních třídních kolektivech žáků. Vzájemná výměna zkušeností s rozborem kazuistik z praxe účastníků.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Oldřich Šolta
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 200 m).
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. prosinec 2018 05. prosinec 2018 9:00 - 14:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201107 číslo vzdělávací akce 2-01-1-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích