Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. duben 2019 @ 20:55 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-1-04
     Práce s vánočním pohádkovým příběhem netradiční zážitkovou formou Akce č. 3-01-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Zážitkový seminář přinášející inspiraci pro práci s dětmi a žáky či pro vlastní relaxaci a zamyšlení v předvánoční době. Interaktivní pojetí práce s vánočním pohádkovým příběhem - propojení vyprávění příběhu s prvky dramatické a výtvarné výchovy, vyprávění s pomocí estetického a dostupného materiálu (šátky, přírodniny, dekorační předměty).
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Ing. Hana Tylšová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné oblečení a přezůvky. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. listopad 2018 30. říjen 2018 13:00 - 17:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301104 číslo vzdělávací akce 3-01-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích