Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:11 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-04-1-02
     Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 1/3) Akce č. 3-04-1-02

Obsah: Celoroční kurz v celkové časové dotaci 64 hodin, zaměřený na procvičování a upevňování gramatiky, prohloubení osvojování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby navazuje na úroveň B1 dle SERR.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, pedagogům volného času, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, vychovatelům ŠD a dalším zájemcům
Lektor:Mgr. Lucie Vávrová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 5 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. září 2018 16. září 2018 každé pondělí 16:30 - 18:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 304102 číslo vzdělávací akce 3-04-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích