Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. říjen 2019 @ 04:35 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-09
     Kouzlo dotyku Akce č. 5-02-1-09

Obsah: Praktický seminář zaměřený na dotyk jako jednu ze základních sociálních potřeb a podstatnou formu sociální interakce. Ukázky a vyzkoušení různých dotykových technik a her, vnímání prostřednictvím dotyku. Praktická ukázka masážní sestavy. Seznámení s mezinárodním programem MISP - Massage In School Programme, možnosti implementace programu. Seznámení se závěry výzkumů a studií, přínosy dotyku pro dítě, pedagoga, rodiče, společnost.
Určeno:učitelům MŠ a dalším zájemcům
Lektor:Alena Pulkrábková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné oblečení a cvičební podložku. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. leden 2019 18. leden 2019 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502109 číslo vzdělávací akce 5-02-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích