Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 03:21 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-02-1-02
     Základy Hejného metody v předmatematické výchově Akce č. 4-02-1-02

Obsah: Seznámení s výukovou metodou prof. Hejného, jejíž podstatou je rozvíjení matematických znalostí a schopností dítěte a zároveň rozvíjení vlastního edukačního stylu učitele, poznávání všeho, co ovlivňuje kvalitu práce s dětmi, a to jak v oblasti intelektuální, tak v oblasti sociální i etické. Východiska Hejného metody, stanovené zásady. Rozvoj číselných představ, prostředí, průvodní didaktické jevy - číslo jako stav, číslo jako operátor změny, řetězení aditivních operací, rozvoj krátkodobé paměti. Rozvoj porozumění geometrickým pojmům prostřednictvím manipulativních aktivit. Videoukázka, diskuse.
Určeno:učitelům MŠ a přípravných tříd ZŠ, asistentům pedagoga
Lektor:Mgr. Lenka Rybová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Program je realizován ve spolupráci se společností H-mat, o. p. s., která je držitelem akreditace MŠMT ČR a vydavatelem osvědčení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. listopad 2018 14. listopad 2018 14:00 - 17:00 hodin Mateřská škola U Kina, Jičín, 17. listopadu 46   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402102 číslo vzdělávací akce 4-02-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích