Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 07:26 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-08-2-03
     Hravé pohybové aktivity s netradičními pomůckami II Akce č. 1-08-2-03

Obsah: Volně navazující seminář zaměřený na další pohybové, psychomotorické aktivity k rozvoji pohybových kompetencí a dovedností, zejména koordinace, jemné motoriky, orientace v prostoru či rovnováhy. Hravé pohybové aktivity s využitím pomůcek (psychomotorický padák, míče a míčky, žonglérské šátky, rytmické nástroje, lana a švihadla) a předmětů každodenní potřeby (deky, kartonové tuby), cvičení jednotlivců, ve dvojicích či ve skupině, poznávání vlastního těla a okolního světa, prožitek z pohybu, spontánní projevy, spolupráce.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Doporučené spojení: Studio Gym4you se nachází v budově Podnikatelského centra v Hradci Králové, Hradecká 1151. Od terminálu HD linkou č.1 (trolejbus), vystoupit na zastávce Heyrovského (6. zastávka od terminálu, 5. zastávka od vlak. nádraží), vrátit se na světelnou křižovatku, přejít do ulice Hradecká směrem do historického centra, odbočit druhou ulici doprava (17. listopadu), za školní jídelnou odbočit doleva, projít kolem SOŠ hudebních nástrojů a nábytku až k Podnikatelskému centru.
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste sportovní oblečení a protiskluzovou sportovní obuv.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. červen 2019 31. květen 2019 9:00 - 13:00 hodin Gym4you, Podnikatelské centrum, Hradecká 1151, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 108203 číslo vzdělávací akce 1-08-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích