Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 03:09 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-05
     Rozvoj grafomotoriky v období přípravy na psaní Akce č. 5-02-1-05

Obsah: Seminář zaměřený na rozšíření znalostí a námětů k nácviku správných grafomotorických návyků přiměřeně věku. Souvislost mezi psychomotorickým vývojem předškoláka a jeho budoucí schopností psaní. Obtíže spojené s lateralitou. Možnosti různých metod rozvoje grafomotoriky vzhledem k věku dítěte, klady a zápory vzhledem ke konkrétním podmínkám v zařízení. Vyvození správného úchopu, dopad nesprávných úchopů do písemných projevů. Ukázky základních grafomotorických a kineziologických cviků jako příprava na psaní, zásady jejich zařazení a vedení v MŠ.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Zuzana Pavelová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. listopad 2018 30. říjen 2018 9:00 - 14:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502105 číslo vzdělávací akce 5-02-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích