Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:11 CET
Podrobný popis akce číslo 2-04-2-05
     Individuální kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 2/2) Akce č. 2-04-2-05

Obsah: Jazykový kurz (56 hodin) vedený individuálně - lektor se věnuje jednomu účastníkovi. Procvičování a upevňování gramatiky, prohloubení osvojování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby. Důraz na aktivní užívání jazyka. Kurz navazuje na úroveň A2 dle SERR. Po absolvování každých 56 hodin získá účastník osvědčení. Dosažená úroveň B1 se předpokládá po ukončení 112 hodin.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogům volného času, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Ivana Tomanová
Garant: Mgr. Alena Ročková (rockova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Kurz probíhá v prostorách účastníka nebo lektora
Poplatek: 23000 Kč
Poznámka: Kurz je realizován na zakázku.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. únor - 14. červen 2018 02. leden 2018 dle domluvy V Domcích 488, Trutnov   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204205 číslo vzdělávací akce 2-04-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích