Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 21. únor 2018 @ 20:19 CET
Podrobný popis akce číslo 2-04-2-06
     Rozvoj komunikačních dovedností v NJ na úrovni A2 OBJEDNÁVKA Akce č. 2-04-2-06

Obsah: Pokračování intenzivního kurzu pro skupinu 1 - 2 účastníků, kteří jsou na úrovni A2 a chtějí si zlepšit komunikační dovednosti v německém jazyce, upevňovat a procvičovat gramatiku a obohatit slovní zásobu. Všechny gramatické jevy a konverzační témata budou probírány spirálovitě - hlouběji a podrobněji.

Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, pedagogům volného času, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Petra Říhová
Garant: Mgr. Alena Ročková (rockova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: 10100 Kč
Poznámka: Program realizujeme na zakázku.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. - 28. únor 2018 03. leden 2018 dle domluvy Procházkova 303, Trutnov   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204206 číslo vzdělávací akce 2-04-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích