Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. únor 2019 @ 20:42 CET
Podrobný popis akce číslo 2-04-2-06
     Rozvoj komunikačních dovedností v NJ na úrovni A2 Akce č. 2-04-2-06

Obsah: Pokračování intenzivního kurzu pro skupinu 1 - 2 účastníků, kteří jsou na úrovni A2 a chtějí si zlepšit komunikační dovednosti v německém jazyce, upevňovat a procvičovat gramatiku a obohatit slovní zásobu. Všechny gramatické jevy a konverzační témata budou probírány spirálovitě - hlouběji a podrobněji.

Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, pedagogům volného času, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Petra Říhová
Garant: Mgr. Alena Ročková (rockova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: 10100 Kč
Poznámka: Program realizujeme na zakázku.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. únor 2018 03. leden 2018 dle domluvy Procházkova 303, Trutnov   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204206 číslo vzdělávací akce 2-04-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích