Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 5. duben 2020 @ 17:31 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-00-1-02
     Zvládání emocí při jednání s druhými Akce č. 4-00-1-02

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku vlivu emocí na průběh a výsledky jednání s komunikačními partnery. Emoce z biologického hlediska - emoce a vývoj mozku. K čemu jsou emoce dobré? Role emocí v našem životě. Co spouští naše emoční reakce? Základní principy a odlišnosti individualit. Faktory ovlivňující intenzitu spouštěče. Postupy, jak klidně zvládnout negativní emoce, jak se dostat ze stresu do klidu. Jak projevujeme a rozpoznáváme emoce - neverbální a mimické projevy emocí. Jak reagovat na emoce druhých? Empatie a její využití ve vypjaté komunikaci. Příklady z praxe, řešení konkrétních situací účastníků.
Určeno:ředitelům a dalším vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům
Lektor:PhDr. Jan Svoboda
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10066/2016-1-378
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. říjen 2018 22. září 2018 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 400102 číslo vzdělávací akce 4-00-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích