Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 07:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-1-06
     Jak komunikovat s rodičem otevřeně a s respektem Akce č. 3-01-1-06

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin, zaměřený na efektivní komunikaci pedagog versus rodič otevřeně a s respektem. Seznámení se s problematikou vytvoření podmínek spolupráce pro poskytování podpůrných opatření v rámci společného vzdělávání a seznámení se s efektivním způsobem komunikace při zajišťování podmínek pro realizaci práce s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v běžném školním prostředí. Seznámení s tím, jak zvládat své emoce v obtížném nebo náročném rozhovoru.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Marie Komárová
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 1 200 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. listopad 2018 07. listopad 2018 9:30 - 16:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301106 číslo vzdělávací akce 3-01-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích