Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 19:16 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-14
     Komunikace s rodiči Akce č. 1-01-1-14

Obsah: Interaktivní seminář zaměřený na složitější situace v komunikaci s rodiči žáků. Náhled na očekávání ze strany rodičů, vyučujících a vedení školy. Jaké informace a jakým způsobem škola předává - význam volby správné strategie a jednotnosti týmu. Principy bezpečného rozhovoru - možnosti zklidňování rodiče, formy předávání negativních informací, způsoby komunikace s afektovaným či slovně agresivním rodičem. Jak na nastavení součinnosti týmu pro efektivní spolupráci školy s rodiči. Příklady situací z praxe lektora i účastníků.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:PhDr. David Čáp, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Vzdělávací program je realizován za finančního příspěvku Královéhradeckého kraje na prevenci rizikového chování.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. listopad 2018 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101114 číslo vzdělávací akce 1-01-1-14
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích