Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 20. květen 2019 @ 04:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-15
     Stimulace fyziologického vývoje řeči Akce č. 1-01-1-15

Akce byla zrušena !

Obsah: Podmínky pro správnou a přirozenou výchovu řeči. Možnosti předcházení nejrůznějším narušením či odchylkám v komunikačním procesu. Vývojová období v řeči a komunikaci dítěte, pojmy narušený a opožděný vývoj řeči a jejich příznaky. Způsob průběhu vývoje artikulace a co lze udělat pro podporu správné výslovnosti a řečového projevu dítěte. Kdy je třeba vyhledat pomoc logopeda. Představení pomůcek pro rozvoj všech čtyř jazykových rovin (včetně počítačových programů) a seznámení se správným výběrem hraček pro děti dle věkových kategorií.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Pavla Chmelařová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. listopad 2018 28. říjen 2018 9:00 - 14:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101115 číslo vzdělávací akce 1-01-1-15
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích