Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. říjen 2018 @ 18:22 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-15
     Stimulace fyziologického vývoje řeči Akce č. 1-01-1-15

Obsah: Podmínky pro správnou a přirozenou výchovu řeči. Možnosti předcházení nejrůznějším narušením či odchylkám v komunikačním procesu. Vývojová období v řeči a komunikaci dítěte, pojmy narušený a opožděný vývoj řeči a jejich příznaky. Způsob průběhu vývoje artikulace a co lze udělat pro podporu správné výslovnosti a řečového projevu dítěte. Kdy je třeba vyhledat pomoc logopeda. Představení pomůcek pro rozvoj všech čtyř jazykových rovin (včetně počítačových programů) a seznámení se správným výběrem hraček pro děti dle věkových kategorií.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Pavla Chmelařová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. listopad 2018 ----------     9:00 - 14:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101115 číslo vzdělávací akce 1-01-1-15
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích