Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 19. říjen 2018 @ 17:56 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-19
     Duševní rovnováha - Jak být psychicky fit i při náročné profesi Akce č. 1-01-1-19

Obsah: Možnosti dosahování duševní pohody a rovnováhy v náročné práci pedagoga. Duševní zdraví a nezdraví (zdraví, stres, úzkost, neurózy, poruchy nálady, psychosomatické poruchy). Systém M-E-CH - jak spolu souvisí intrapsychické systémy myšlení, emoce a chování. Mezilidské vztahy a jejich důležitost pro duševní zdraví. Jak se naše psychika snaží potlačit nepříjemné informace a co s tím můžeme dělat? Kognitivní postupy - neurotické myšlenky a práce s nimi, přerámování situace, stop technika a odvádění pozornosti. Negativní versus pozitivní pojetí různých potíží a neúspěchů. Řešení problémových situací - zaměření na projevy a příčiny problémů. Pohyb a relaxace - jejich důležitost pro dušení zdraví a odraz v činnosti mozku, praktická ukázka jednoduché relaxace. Léčba úzkostných a afektivních poruch - jak může pomoci praktický lékař, psychiatr nebo psycholog, když vlastní snaha nestačí.
Určeno:učitelům MŠ a ZŠ, vychovatelům školských zařízení
Lektor:PhDr. Michaela Peterková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. prosinec 2018 ----------     9:00 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101119 číslo vzdělávací akce 1-01-1-19
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích