Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 20. duben 2019 @ 20:33 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-19
     Duševní rovnováha - Jak být psychicky fit i při náročné profesi Akce č. 1-01-1-19

Obsah: Možnosti dosahování duševní pohody a rovnováhy v náročné práci pedagoga. Duševní zdraví a nezdraví (zdraví, stres, úzkost, neurózy, poruchy nálady, psychosomatické poruchy). Systém M-E-CH - jak spolu souvisí intrapsychické systémy myšlení, emoce a chování. Mezilidské vztahy a jejich důležitost pro duševní zdraví. Jak se naše psychika snaží potlačit nepříjemné informace a co s tím můžeme dělat? Kognitivní postupy - neurotické myšlenky a práce s nimi, přerámování situace, stop technika a odvádění pozornosti. Negativní versus pozitivní pojetí různých potíží a neúspěchů. Řešení problémových situací - zaměření na projevy a příčiny problémů. Pohyb a relaxace - jejich důležitost pro dušení zdraví a odraz v činnosti mozku, praktická ukázka jednoduché relaxace. Léčba úzkostných a afektivních poruch - jak může pomoci praktický lékař, psychiatr nebo psycholog, když vlastní snaha nestačí.
Určeno:učitelům MŠ a ZŠ, vychovatelům školských zařízení
Lektor:PhDr. Michaela Peterková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou vezměte pohodlné oblečení a přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. prosinec 2018 03. prosinec 2018 9:00 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101119 číslo vzdělávací akce 1-01-1-19
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích