Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 03:07 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-04
     Pokusy v mateřské škole Akce č. 1-02-1-04

Obsah: Pracovní dílna v časové dotaci 8 hodin, zaměřená na možnosti a způsoby, jak děti motivovat k zájmu o fyzikální jevy, jak dávat do souvislostí známé skutečnosti a poznatky z pokusů, uplatňovat technickou představivost a vynalézavost. Nápady a náměty na konkrétní experimenty včetně jejich vyzkoušení. Výroba pomůcek a výrobků do svého pedagogického portfólia. Přehled pokusů: Hry se vzduchem (foukané pokusy, výroba a házení různých letadélek, bublifuky, větrníky, padáčky, bublinková lahev,.), hry s optikou (lupy, dalekohled, zrcadla, světlo a rozklad světla, optické hry a klamy, výtvarný rámeček), hry s vodou a barvami (přenášení vody, poměřování objemu, savost materiálů, zapouštění barev, průsvity barev, míchání, kouzla se sáčkem a se skleničkou, plave-neplave a jak to změnit), hry s potravinami (povrchové napětí vody, chemická reakce kypřícího prášku a octa, změna barev vlivem dochucení), hry s akustikou (chvění strun, blána bubínek z balónku, vzduchová trubice, plátkové chvění, poznávání a výroba zvučícího nástroje), hry magnetismem (co je magnetické, síla magnetu, hry s upravenými předměty, magnetické stavebnice, pokusy s didaktickými sadami). Zkoumání - váha, síla, pevnost, odstředivá síla, měkkost, tepelná nestálost, tření, nakloněná rovina, gravitace (těžiště).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Šárka Gabrielová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste nůžky, lepidlo (rtěnka), 2 nafukovací balónky, 2 paličky od bubínku, 1 PET lahev a přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. říjen 2018 ----------     8:30 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102104 číslo vzdělávací akce 1-02-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích