Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 22. leden 2019 @ 09:30 CET
Podrobný popis akce číslo 4-01-2-11
     Využití stavebnic ve vyučování /objednávka Akce č. 4-01-2-11

Obsah: Praktický seminář zaměřený na využití stavebnic (Merkur; Roto universal; Roto (farm, fire, cars, build, aero); Seva; Boffin) ve vyučovacím procesu - sestavování, plánky, předměty, cilové skupiny žáků, průřezová témata. Zamyšlení nad využitím stavebnic ve výuce na prvním stupni (popř. 6. a 7. tř). Nápady pro práci v ploše i prostoru, obecně využitelné v různých předmětech, práce s plánkem. Vyzkoušení tvorby prostorové představy pomocí staveb z krychlí - plán, pohyb, představa, zakreslení. Práce se stavebnicemi (Merkur, lego, boffin ve výuce M, Přv, Fyz.), kterými mohou žáci nahradit práci s učebnicí nebo počítačem. Vyzkoušení situací z běžné výuky, kdy lze stavebnice použít. Nápady a prostor pro tvorbu projektu se stavebnicemi.
Určeno:učitelům 1. ZŠ
Lektor:Mgr. Jan Horák
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Doporučené spojení: / Objednávka ZŠ Milovice
Poplatek: cena smluvní
Poznámka: Program na objednávku ZŠ Milovice a Miletín. Program nemá akreditaci pro cílovou skupinu 2. stupeň ZŠ

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. červen 2018 09. únor 2018 13:00 - 16:30 hodin ZŠ Milovice   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401211 číslo vzdělávací akce 4-01-2-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích