Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 03:23 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-02-1-03
     Význam předškolního období pro rozvoj grafomotoriky dítěte Akce č. 4-02-1-03

Obsah: Přednáška s praktickými ukázkami, zaměřená na význam předškolního období pro rozvoj grafomotoriky dítěte, seznamující s příčinami a projevy grafomotorických obtíží. Vliv na vývoj vizuomotoriky, prostorové orientace, seriální funkce levé hemisféry. Informativní seznámení s testem dynamické praxe. Náměty na rozvíjení grafomotoriky v předškolním věku.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Stanislava Emmerlingová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. říjen 2018 03. říjen 2018 9:00 - 14:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402103 číslo vzdělávací akce 4-02-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích